Historie SDH Budilov

         Historie našeho sboru se začala psát dne 16.11.1924, přičemž členskou základnu tvořilo 19 členů činných a 2 členové přispívající. V roce 1926 byla zakoupena první stříkačka – dvoukolová požární stříkačka na pérách sundavací. Spolu s ní byly zakoupeny 4 metry savic, 100 metrů hadic a 10 obleků pro členy. Vše dohromady stálo Kčs 16 500,--. Dne 9. 1. 1927 sbor uspořádal svůj první hasičský ples s výnosem Kč 902,05. Jelikož sbor potřeboval prostory, kde by mohl uložit hasičský materiál, bylo v roce 1928 dostaveno první hasičské skladiště, a to mezi Mlaky a vsí.

Soutěž v Bošicích 9.5.1987

         V letech 1938 – 1941 docházelo ve sboru k rozbrojům, staří členové vystupovali a sbor se tak dostal do úpadku. Činnost spočívala jen v placení příspěvků a konání valné hromady. V roce 1942 byl všechen hasičský majetek předán obci na základě nařízení ministerstva vnitra č.16.780-42-V/6 z 18.6.1942. Všechny náklady a opravy tudíž nesla obec. Do sboru byla zavedena vojenská kázeň, probíhal jednotný výcvik jak požární tak i pořádkový. V roce 1944 došlo v důsledku umístění několika členů na velkostatcích k nesnázím v plnění činnosti sboru a i v dalších letech docházelo jen k minimální činnosti, která byla nutná pro zachování sboru.

         V průběhu let 1945 až 1991 došlo několikráte ke změně názvu, a to následovně:

§   1945:  „Hasičský sbor Budilov,“

§   1949: „Místní hasičská jednota Budilov,“

§   1954: „Místní jednota požární ochrany Budilov,“

§   1968: „Československý svaz požární ochrany Budilov,“

§   1991: „Sbor dobrovolných hasičů Budilov.“ Tento název je používán do dnes.

         K dalšímu rozšíření techniky sboru došlo 8.3.1951, kdy byla zakoupena stříkačka na stromy. V rámci měnové reformy v roce 1953 bylo celkové jmění sboru v částce 17 420,70 Kčs vyměněno v kurzu 1:50 za 127,84 Kčs.

         S postupným obnovováním činnosti sboru se zvyšovala také potřeba nových prostor, a proto byla v roce 1986 dokončena stavba stávající požární zbrojnice, kde se doposud skladuje materiál, parkují zde hasičské automobily a v hasičské klubovně se konají výborové schůze a schůze družstev.

         Členská základna se stále rozrůstala a v roce 1987 bylo založeno také družstvo dětí o 10 členech, které fungovalo necelé dva roky. Činnost dětí byla u našeho sboru opět obnovena až v roce 2003 . Tehdy byla založena dokonce dvě družstva, a to družstvo dětí mladších do 11 let a družstvo starších dětí ve věku 11 až 15 let.

         Hasičský sport už dávno není jen mužskou doménou a tak bylo v roce 2000 založeno družstvo žen „A“ a v roce 2006 družstvo žen „B“. V současnosti pravidelně reprezentují náš sbor tři družstva mužů, dvě družstva žen a jedno družstvo dětí. Sporadicky, jen zhruba jednou za rok se sejde také čtvrté družstvo mužů.

         V roce 2004 jsme oslavili 80.výročí založení sboru a při této příležitosti se uspořádal 1. ročník soutěže „O pohár starosty obce Bošice.“  K naší velké radosti se podařilo pořádání této soutěže zachovat i pro následující roky a stala se již pravidelnou akcí.

         V uplynulých letech se nám také dařilo obnovovat techniku. V roce …. Byla uspořádána veřejná sbírka. Z výtěžku jsme zakoupili plně zásahu schopnou požární stříkačku PS 15, díky které jsme se s naším sborem začali umísťovat na předních místech hasičských soutěží. S nárůstem obliby požárního sportu jsme byli nuceni udělat v roce 2004 opět sbírku, tentokrát už pouze mezi aktivními členy sboru. Za peníze vydělané na brigádách a sbírkou byla zakoupena sportovní požární stříkačka PS 18, která v roce 2008 prošla generální opravou. V roce 2005 byl obcí Bošice, pod kterou náš sbor spadá, zakoupen hasičský automobil Ford Transit, na jehož koupi získala obec dotaci od Jihočeského kraje.

         Ve snaze držet krok s moderní dobou jsme v roce 2006 vytvořili naše první webové stránky www.sdhbudilov.wz.cz, které se ale příliš nevydařily, a proto si některá družstva vytvořila stránky vlastní (např.: muži B, děti). Až v roce 2008 došlo k vytvoření nových plně funkčních stránek www.sdh-budilov.webnode.cz.

         V roce 2007 byla dokončena stavba hřiště v Budilově, kterou financovala obec Bošice. Na výstavbě hřiště jsme se jako sbor aktivně podíleli v rámci brigád a nyní se o celý prostor pečlivě staráme. Na zvelebování hřiště se stále usilovně pracuje - v roce 2008 jsme položili zámkovou dlažbu v prostoru rozběžiště a následovat by měla stavba pergoly, která bude sloužit především jako zázemí pro diváky.

         Během celé své historie sbor pořádal pravidelně divadelní představení a hasičské plesy. Družstva se účastnila okrskových soutěží a námětových cvičení. V současnosti pořádáme celou řadu kulturních a sportovních akcí: Masopustní průvod, Dětský den, hasičskou soutěž O pohár starosty obce a na něj navazující Budilovskou zahradní párty, pouťové zábavy v Bošicích a v Budilově, Setkání s písničkou pro dříve narozené a vánoční turnaj ve stolním tenisu.

Vyhledávání

Kontakt

SDH Budilov Radek Novotný
Budilov 38
384 81 Čkyně