Výroční valná hromada 2008

25.01.2009 14:15

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH BUDILOV 2008

 

    Dne 24.ledna 2009 se konala v budilovské hospůdce U BRUČOUNA výroční valná hromada našeho sboru.

    Po zahajovací řeči starosty sboru přednesli své zprávy a hodnocení uplynulého roku 2008 také ostatní členové výboru, tedy velitel, strojník jednatel a účetní.

    Poté následovala zpráva instruktora okrsku Bohumilice pana Scherera týkající se činnosti hasičů v našem okrsku a také v celé republice. Nechyběla ani pochvala sboru, za kterou děkujeme.

 

    Dalším bodem schůze bylo vyznamenání zasloužilých členů SDH Budilov

    Za deset let členství               Pavel Kubiš

                                               Zdeněk Kubiš

                                               Jaroslav Mareš

                                               Josef  Narovec ml.      

 

    Za dvacet let členství             Adolf Brejcha

                                               Vojtěch Losos

                                               Radek Novotný st.

                                               Petr Pahorecký

                                               Ladislav Podlešák

                                               František Vondrášek

 

 

    Po slavnostním připíchnutí věrnostních medailí přišlo na řadu promítání. Nejprve video sestříhané z loňské sezony od okrskové soutěže, přes všechny pohárové, až po dostřiknou. Nechyběly ani záběry z brigád, lodí a stavění svatebních bran členům SDH Budilov.

Jako druhý bod promítání byly na řadě fotky naskenované z diapozitivů. Promítli jsme si soutěže z 80 a 90 let. Myslím, že to byla pro všechny starší členy sboru krásná vzpomínka a pro ty mladší ukázka toho, jak probíhaly hasičské soutěže v uplynulých letech.

 

    Posledním bodem výroční valné hromady byla tématická diskuze. Do té se jako první přihlásil o slovo starosta obce Bošice pan Rohlík. Po zhodnocení uplynulého roku následoval krátký výhled na rok 2009. Tím nejdůležitějším pro nás bude zakoupení traktůrku a nařezání dříví na pergolu. Následovala připomínka pana Nárovce k našemu poháru, kterou jsme v krátké diskuzi společně vyřešili. To už ale celým sálem voněl guláš, který jsme si po ukončení schůze všichni s chutí dali.

Vyhledávání

Kontakt

SDH Budilov Radek Novotný
Budilov 38
384 81 Čkyně