Projekt: "Zázemí pro sportovní a kulturní aktivity SDH Budilov"

02.09.2014 18:54


    Sbor dobrovolných hasičů v Budilově oslavil v roce 2014 devadesáté výročí založení. K tomuto výročí jsme si nadělili pro nás velmi zajímavý „dárek“ v podobě projektu: „Zázemí pro sportovní a kulturní aktivity SDH Budilov“.                                                                

    V roce 2013 nám byla schválena žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie, jejímž poskytovatelem je Státní zemědělský intervenční fond. Tuto dotaci jsme získali díky činnosti místní akční skupiny Občanské sdružení „CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP“ se sídlem v Malenicích, která díky programu LEADER umožňuje žádat o dotace právě z Programu rozvoje venkova. Více o činnosti této MAS lze nalézt na internetových stránkách www.chanceinnature.cz .

    Tento projekt byl také uskutečněn díky finanční výpomoci Obce Bošice, bez které bychom nebyli schopni projekt sami předfinancovat.

    Záměrem projektu bylo pořízení věže na sušení hadic se zdvihacím zařízením na elektrický pohon, která je nově umístěna ve víceúčelovém sportovním areálu a dále pořízení audio-video techniky, která se sestává z reproboxů Behringer, zesilovače Yamaha, mikrofonů AKG, projektoru BenQ a plátna. Veškeré toto vybavení slouží našemu sboru pro sportovní, kulturní a společenskou činnost. Pořízením tohoto vybavení došlo k rozšíření občanské vybavenosti v obci Bošice v oblasti sportu, kultury a volnočasových aktivit. Audio-video technika se již plně osvědčila při pořádání soutěží v požárním sportu a při pořádání Dětského maškarního karnevalu a Dětského dne. Věž na sušení hadic zatím na své plné využití čeká, neboť byla teprve v těchto dnech dokončena.

    Projekt byl realizován v období od května 2013 do srpna 2014. Celkové náklady projektu činní Kč 337 096,25 Kč a bude nám poskytnuta dotace ve výši 90%, tj. 303 386,-- Kč. Průběh realizace je možno shlédnout na fotografiích.

    Na závěr si nelze přát nic jiného, než aby pořízené vybavení dlouho a kvalitně sloužilo pro potřeby našeho sboru.

Plakát projektu.pdf


Budilov, 1.9.2014

Vyhledávání

Kontakt

SDH Budilov Radek Novotný
Budilov 38
384 81 Čkyně